Aktualności

FILORGA POMAGA SPEŁNIAĆ MARZENIA

Filorga Polska to firma, która aktywnie uczestniczy w różnych akcjach społecznych. Jest zaangażowana i szczególnie wrażliwa na potrzeby osób, które z powodu choroby potrzebują wsparcia.
Pod koniec maja Filorga Polska była jednym ze sponsorów Immunozlotu Fundacji „Wymarzona odporność”. Skupia ona małych pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności: po przeszczepach,
z zespołem NBS oraz wrodzonymi chorobami autozapalnymi. Spotkanie, które odbyło się w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Górach Świętokrzyskich, poświęcone było integracji rodzin należących do Fundacji, wymianie doświadczeń nad chorymi pacjentami, zachęcaniu dzieci do rozwijania swoich pasji i spełnianiu ich marzeń. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z dziedziny immunologii, genetyki, onkologii i transplantacji, dzieląc się swoją wiedzą na temat leczenia i pielęgnowania małych pacjentów. Odbyły się też warsztaty psychologiczne i artystyczne.

Dla Filorga Polska udział w spotkaniu Fundacji „Wymarzona Odporność” był jedną z tych form aktywności prospołecznej, które będą rozwijane i kontynuowane w przyszłości.